Reference absolventů PdF UP


 
Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

velmi si vážíme Vašich ohlasů, připomínek a námětů ke vzájemnému setkání
na pedagogické fakultě. Pevně věříme, že námi realizované akce Vám přinesly mnoho zážitků, nových kontaktů či znovuobnovení starých přátelství.


Těšíme se na další setkání s Vámi!                                             Reference
Vážení,
chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění ZLATÉ PROMOCE, dne 6.9. Byl to pro mne po padesáti letech zase velký zážitek,  na který budu dlouho vzpomínat. Vše bylo dokonale zorganizováno a bylo to krásné zastavení v tom dnešním hektickém světě. Ještě jednou poděkování všem!!!
Hodně dalších úspěchů ve Vaší záslužné práci.
S pozdravem  Mgr. Danuše Pekárová
 ___________________________________________________________________
       
 Vážená paní proděkanko,
 velice Vám děkuji za včerejší zážitek, který jsem mohla se svými spolužačkami i svými blízkými prožít při včerejší Stříbrné promoci. Poděkování patří také všem Vašim kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na náročné organizaci i na samotném průběhu programu celého dne.  Darovali jste nám nevšední příležitost k návštěvě míst, která jsou významnou součástí našeho života, i k setkání s lidmi, kteří s námi v určitém čase toto vše sdíleli. Všechna má očekávání předčil jak slavnostní průběh promočního ceremoniálu, tak vlídný a laskavý přístup všech zúčastněných osob. Počínaje zaměstnankyněmi u registrace, přes dámy, které měly na starost přípravy v zákulisí,
po kolegy na jednotlivých pracovištích, kteří byli našimi ochotnými společníky a průvodci
i přes dávno vymezený čas. Věřím, že jejich nadšení a zájem o svou práci v prostředí, které tak rádi prezentují, a bezpochyby si ho také velmi váží, je jedním z mnoha důvodů, pro které mohou studenti naši univerzitu volit a následně se v ní také dobře cítit.

 
Na tomto místě bych také ráda zmínila Váš osobní přínos i přínos ostatních představitelů univerzity při slavnostním zahájení i při samotných promocích. Podařilo se Vám navodit důstojnou, a při tom hluboce lidskou atmosféru, ve které byl každý okamžik smysluplný a uvěřitelný.
  
Ještě jednou děkuji a přeji Vám, vašim spolupracovníkům i univerzitě šťastný a úspěšný akademický rok. Nejen ten letošní.
 
Se srdečným pozdravem

Markéta Caklová

___________________________________________________________________


Vážená paní Danková,


děkuji za vše, čím jste se podílela na organizaci i na průběhu Dne pro absolventy.
Bez Vašeho přispění bych se velkou pravděpodobností tak pěkné příležitosti nezúčastnila. Obdivuji všechny vaše kolegyně i ostatní zaměstnance za to, jak úspěšně jste se zhostili tak náročné akce. Celý den byl smysluplně vyplněn programem, který nás zaujmul i potěšil. Všude jsme se setkávali s příjemnými a ochotnými lidmi, kteří neváhali věnovat nám svůj čas a zájem. Prostory univerzity ve všech shlédnutých budovách jsou krásné a důstojné. Velmi rádi jsme se sem po letech vrátili a vážíme
si toho, že jsme byli v akademického prostředí tak vlídně přijati. Svou spokojenost vyjádřím také paní proděkance.


Bylo mi potěšením Vás poznat osobně.

Se srdečným pozdravem

Markéta Caklová


____________________________________________________________________


Dobrý den,

chtěla bych Vám moc poděkovat za organizaci Stříbrné promoce pro absolventy. Byl 
to pro mě nezapomenutelný zážitek, který jsme si užila plnými doušky. Dnes jsem našla ve schránce DVD z celé akce. Jelikož jsem v pracovní neschopnosti, měla jsem možnost jej hned zhlédnout a zopakovat si tento krásný den.


Pěkný den
Mgr. Magda Nadymáčková
 

_____________________________________________________________________


Vážená paní Opletalová,
 
ráda bych Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovala za organizaci naší Stříbrné promoce. Celý den  jsme si se spolužáky příjemně užili. Bylo dojemné setkat
se s bývalými učiteli. Projevy všech osobností nás povzbudily v naší další pedagogické činnosti. Poděkování za práci a povšimnutí si toho, co člověk dělá, je v životě každého
z nás moc důležité. Pedagogická fakulta obě věci v sobotu udělala.
Paní proděkanko, přeji Vám i všem pracovníkům PdF UP hodně úspěchů v osobním
i profesním životě.


S přátelským pozdravem

Karla Havlíková